dilluns, 21 de novembre de 2011

La bassa de les tortugues

Mantinc  dues tortugues d’aquesta espècie en una bassa exterior durant tot l'any.  Al hivern la bassa es glaça i sovint hi neva. Tanmateix  aquesta tortuga arriba a latituds molt nòrdiques: Quebec, Ontario,  Vermont, Maine, New Hampshire...on els hiverns ho són de veritat.  El disseny de la bassa té en compte les necessitats d’aquesta espècie durant la hibernació (fondària, vegetació, facilitat per sortir...)Hibernant sota el gel

Pel que fa al calor, segons la literatura aquesta espècie no el tolera bé si és excessiu. De totes maneres també viuen a Florida, al sud dels EEUU.  En el meu cas no hi ha hagut problemes , si bé durant tot l’estiu i especialment en plena canícula  es deixen veure molt menys.  L’abundant vegetació estival crea zones on pràcticament no hi toca el sol, i és allà on s'estan. Al fons de la bassa  la temperatura en les hores més caloroses d'aquest estiu no ha passat de 26ºC.  

 
Vegetació en el seu màxim punt de creixement a l'estiu

La bassa està feta amb lona de PVC. El que m’agrada del sistema de la lona és que s’adapta al relleu del terreny, donant molta llibertat a l’hora de dissenyar els espais i que permet fer la bassa més de pressa que utilitzant formigó. La part negativa és el preu. Forma nivells, el primer a 50 cm de fondària , un altre a 20 cm i llavors puja en rampa fins a trobar la terra. Aquesta espècie viu en aigües poc profundes, per això no passo dels 50 cm.
Com a substrat he utilitzat sorra fina, de la que venen en sacs de 25 kg en magatzems de material de construcció. Hi ha un gruix de 5 cm. També hi ha pedres en els punts on he de superar desnivells. La sorra serveix de substrat per a les rels de les plantes i fa un fons molt natural per a les tortugues. No hi ha abrasions del plastró, hi creixen algues, hi viuen bacteris i invertebrats... Estèticament l'aspecte és molt mes natural que el d'un fons de plàstic, formigó o grava. Semblaria que afavoreix l'acumulació de detritus, però crec que en realitat ajuda a la seva eliminació ja que permet que s'hi estableixin microorganismes i invertebrats que els descomponen.

Menjant un cuc de terra

A la bassa no hi tinc cap sistema de filtratge artificial. Són les rels de les plantes i els bacteris que viuen a la bassa els que la netegen. La baixa densitat de tortugues i anar en compte a l'hora de subministrar l'aliment també són factors importants. El cas és que s'ha establert un equilibri i l'aigua es manté cristallina i, més important, lliure d'amoníac, nitrits i nitrats (en faig controls periòdics amb tests d'aquariofília)
Gaudint d'un ambient naturalitzat